עניין של זמן

עם החלת המנדט הבריטי על ארץ ישראל נקבע כי אזור הזמן אליו יהיה שייך שטח המנדט הינו זמן גריניץ' בתוספת שעתיים, בדומה לשכנותינו ירדן (שגם היא אגב היתה תחת שלטון בריטי), מצרים וסוריה.

חשוב להבין שהחלטה זו היתה הגיונית בזמנו. שני גורמים עיקריים משפיעים על קביעת הזמן המקומי: גאוגרפיה ופוליטיקה (כמו תמיד). מבחינה גאוגרפית, ירושלים (נהוג שמיקום עיר הבירה קובע את הזמן המקומי) נמצאת בקו אורך 35. אזורי הזמן הם בגודל של 15 מעלות, דהיינו, עיר הקודש קרובה קצת יותר לקו 30 מעלות מאשר לקו 45 מעלות, אם כי לא בהרבה. מבחינה פוליטית, ממשלת הוד מלכותו רצתה שנהיה קרובים לשכנינו מדרום, המצרים, ואין קרבה גדולה יותר מקרבת הזמן.

אבל, מבט זריז במפת איזורי הזמן, מגלה כי ישראל נמצאת בקצה המזרחי של האזור, דהיינו, בעוד שאצלנו השמש זורחת כבר בשעה 5:00, הרי שביוון היא עדיין לא שוקלת אפילו להתעורר, וזה, בזבוז משווע של שעות אור.

במפה רואים בבירור, כי מזרח טורקיה נמצאת מזרחית לנו, אבל ממשלת טורקיה קבעה כי אחידות הזמן במדינה חשובה יותר. מצד שני נראה כי האזור המערבי של רוסיה, נמצא ברובו מערבית לישראל, והוא כבר מוגדר באיזור זמן גריניץ' ועוד שלוש שעות. מדוע העיווות?

ממשלת הוד מלכותו, של בריטניה מלכת הימים – שמבינה דבר או שניים בענייני מפות, קוי אורך ואזורי זמן (בהתחשב בעובדה שהם המציאו את המושגים עצמם), היתה מודעת כמובן לבעיה זו ולכן החליטה על כינונו של שעון קיץ. כלומר, מתחילת האביב ועד סוף הסתיו השעון זז שעה אחת קדימה, דהיינו באותה תקופת זמן נדמה כי אנו נמצאים באזור זמן 3+. שזהו, חייבים להודות, רעיון לא רע בכלל.

מי שקבע את תאריכי הזזת השעון היה הנציב העליון באותה העת, אבל סביר להניח שהתאריכים היו זהים לאלו שבממלכה המאוחדת. נציין רק כי בתקופת מלחמת העולם השנייה, מטעמי חיסכון בדלק, הונהג שעון קיץ גם בתקופת החורף.

עם ההכרזה על הקמת המדינה וסיום המנדט הבריטי הועברה הסמכות לקביעת השעה למשרד הפנים.

משרד הפנים החליט להשאיר את המדינה הצעירה באותו אזור זמן שנקבע במנדט, למרות נטיית המדינות הארופיות "לנדוד" מזרחה בקביעת אזורי הזמן שלהן. מערב רוסיה למשל, שהזכרתי קודם לכן, או צרפת וספרד, הנמצאות גאוגרפית באזור 0, בחרו לעצמן את 1+.

קביעת מועדי שעון הקיץ היוותה מוקד מחלוקת בין דתיים לחילוניים, בעיקר בנושא חילול שבת (לפי שעון הקיץ השבת יוצאת מאוחר) וצום יום הכיפורים. מחלוקת זו גרמה לכך שמועדי תחילת וסיום שעון הקיץ השתנו כל שנה, ותמיד, אבל תמיד, מועד סיום שעון הקיץ הקדים את שאר העולם.

העדר חוק מסודר הקובע את תחילת וסיום שעון הקיץ יצר אנדרלמוסיה. לא ניתן היה לתכנן לוחות זמנים ארוכי טווח, וזה פגע (אם כי פגיעה קלה) ביחסי החוץ של ישראל. משום כך הוגשה הצעת חוק בנושא, ובתחילת שנת 2005 הגיעה הכנסת להסכמה בדבר מועדי שעון הקיץ, בחוק קביעת הזמן:

  • שעון הקיץ יתחיל ב-2 לפנות בוקר ביום שישי האחרון שלפני ה-2 באפריל.
  • שעון הקיץ יסתיים ב 2 לפנות בוקר במוצאי השבת שלפני יום הכיפורים.

אם נשווה את תאריכי הסיום של שעון הקיץ בישראל לתאריכי הסיום של שעון הקיץ באירופה בשנים הקרובות (הטבלה המלאה כאן), נראה כי אנו מקדימים את התאריך בין חודש לחודש וחצי. כלומר, במדינה שספק היתה צריכה להיות באזור זמן 3+, קיבלנו מדינה באזור זמן 2+ עם שעון קיץ מקוצר. נותרנו קירחים מכאן ומכאן.

אז מה לעשות? לדעתי הפיתרון הטוב ביותר הוא להשאיר את מועדי שינוי הזמנים כפי שהם, רק להעביר את ישראל לזמן 3+. כך בימי הקיץ השמש תשקע בשעה מאוחרת יותר, ומצד שני תזרח מאוחר יותר, וכך נבזבז פחות שעות שמש יקרות מפז.

Order Phentermine Online Without Prescription Cheap
Phentermine Discussion Forum
Buying Phentermine With E Check
Phentermine In Arkansas
Buy Phentermine Without Prescription Overnight
Get Phentermine 37.5mg In 2 Days
Plime Com Members Buy Tramadol
Cash Cheapest Delivery Only Phentermine
Phentermine 375 90 Day
Hydrocodone Tramadol
Phentermine Drug Urine Test
Adipex Ionamin Phentermine Meridia
Phentermine With No Prescriptiom
Tramadol Order
Phentermine A 159
Buy Tramadol Online No Medical Records
Tramadol Halflife In Dogs
Phentermine And Facts
Tramadol For Rls
Pill 536 93 Tramadol
Phentermine Online No Prescription Cod
Tramadol Use In Diabetics
Heart Problems Phentermine
Tramadol Watson
Drug Buyers Firum Phentermine 37 5mg
Ordering Phentermine Over Internet
Phentermine Shipped To Ohio
Online Prescribtion Phentermine
Tramadol Information Pliva 616
Buy Phentermine From The United Kingdom
Tramadol Tr50
Difficult To Find Phentermine
Taking Tramadol
Over The Counter Phentermine
Tramadol Drug Test Positive
Instant Release Tramadol
Buy Tramadol On
Phentermine Diet Onlinde Doctor
Tramadol Proper Doses For Dogs
Medical Reports On Diet Pill Phentermine
Internetresults Phentermine
Phentermine 37.5 No Prescription Overnight Shipping
Phentermine 37.5mg 90 Capsules
Didrex Or Phentermine
37.5 Buy Mg Phentermine
Phentermine Capsule Overview
Bulk Order Of Phentermine
Phentermine Us Pharmacy Free Shipping
Pharmacy Salary Tech Buy Tramadol Now
Pharmacy Tech School Buy Tramadol
Online Pharmacies That Sell Phentermine
Phentermine Offshore
Phentermine Rx Without
Where Can I Buy Phentermine Online
Buying Phentermine In The Uk
Tramadol Dog Dose
What Is Phentermine Hydrochloride
Phentermine Headache
Discount Phentermine Pharmacy Online
Cheapest Phentermine No Script
Tramadol Pain Management Doctors California
Phentermine Blue Clear Capos
Tramadol And Oxycotin In Mexican Pharmacies
Nutrisystem Phentermine
Phentermine Free Vitamins
Ortho-evra Patch Tramadol Renova Stimula
Phentermine 37.5mg Online Dr Evaluation
Colorado Mortgage Lender Buy Tramadol
37 Adipex P Phentermine
Cheap Phentermine Overnight Delivery
Phentermine Prices Amp Reviews Nextag
Tramadol For Distemper
Phentermine Diet Pills 37.5 Mg
Phentermine With No Precription
Tramadol Hcl 100 Mg
Diet Drug Phentermine Always Health Com
Phentermine Doctor Consultation
Tramadol Hydrocodone Addiction
Tramadol Cheap Price
Cod Tramadol 180
Feature Article Son Phentermine
Phentermine Overnight Delivery Best Online Pharmacy
Ataxia Es Buy Tramadol
Phentermine Via Money Order
What Ingredients Are In Tramadol
Price Of Phentermine
Phentermine And Blood Pressure
Phentermine Discussion
Abuse Of Phentermine
Tramadol Acetaminophen Pill Identification 537
Tramadol India
Phentermine $99 No Script
Info On Tramadol
Cheap Fast Phentermine No Prescription
Free Shipping Phentermine
Vetenary Tramadol
Phentermine 90 Count For Under $150
Phentermine Phentermine Online
Phentermine Xr
Phentermine For Obesity On Yahoo Health
Buy Money Order Phentermine
Pharmacy List Of Phentermine
Internet Pharmacy Tramadol
Phentermine At Low Prices
Cheap Cheap Drug Propecia Tramadol
Cheap Phentermine India
No Prior Prescription Tramadol
Phentermine Hcl 37.2
Tramadol With Cash On Delivery
Adipex Phentermine Big Savings
Phentermine Florida Cod Only
Cheap 37 5 Phentermine Rx
Consumer Information About Phentermine
Fedex Delivery Phentermine No Prescription
Heart Phentermine
Tramadol Pill With 377 On It
Phentermine Pulmonary Hypertension
Mexico Phentermine 37.5
Hydrochloride Tramadol Drugsinfo
Diet Diet Phentermine Pill Pill
Tramadol Indications
Buy Phentermine Online C O D
Phentermine Adipex No Rx
Interaction Prednisone And Tramadol
Information About Phentermine
Tramadol 200
Buy Phentermine Blue Pill Online
Tramadol No Perscription
Tramadol Schedule Iv
Tramadol Ultram Sexual Side Effects
Cheapest Mg Phentermine
Crhc Uiuc Edu Credit Incoming Phentermine
Phentermine Sideffects
Tramadol By Teva
Phentermine Lompoc Ca
Phentermine Ingredients Pharmacy Discounter
Buy Cheap Tramadol Here
Discount Phentermine And Viagra
Phentermine At Cost With No Script
Phentermine Made Overseas Doesn't Work
Tramadol And Sperm
Tramadol Classification Type
Phentermine Diet Pill Votes
Influenza Chinese Herbs Phentermine
Phentermine Doctor St Louis
Phentermine A159 Mp273
Tramadol Prescriptions Online
Cheapest Phentermine Prices Phentermine Mg Purchase
Cheap Phentermine Using Mastercard No Prescription
Boards Diet Googlepray Phentermine Pill
Tramadol And Kidneys
Phentermine Pay With Mastercard
Effect Of The Drug Tramadol
Diet Pills That Give Energy Like Phentermine
Discount Phentermine Phentermine Purchase Phente
Phentermine Free Overnight Shipping
Tramadol Best Price
Tramadol 50 Mg Tablets For Dogs
Tramadol Fatal Dose
Addiction Adipexdrug Online Order Phentermine
Cheapest Phentermine Discount Code
Chronic Depression Diet Phentermine Pill
Phentermine Sent Cod
Pain Relief Tramadol
Is Phentermine Sold In Mexico
Doctor Phentermine Raleigh
Is Tramadol An Opioid
Slim Fast Phentermine
Ship Overnight Generic Phentermine Cheapest
Loratadine Tramadol
Tramadol With Hydrocodone And Reaction
Online Phentermine Rx Without
Phentermine Sustained Release
Dangers Of Using Phentermine
Phentermine No Doctor's Prescription
Phentermine Med
Substance Phentermine
Valtrex Nasonex Tramadol
Phentermine 30 Mg Blue Capsules
International Tramadol No Prescription
Information On Side Effects Of Tramadol
Phentermine Pharmacies Accepting Cod
Tramadol Acute Toxicity In Animals
Intitle Buy Phentermine Without Prescription
Phentermine Fastin
Tramadol Urine Drug Testing
Phentermine Dose And Effects
Man Health Magazine Phentermine Diet Pill
Buy Phentermine 37.5 No Rx
Diet Pill Phentermine Pills Diet Pills
Phentermine 37.5 Pharmacy
Phentermine Doctor Columbus Ohio
Buy Information Tramadol
Tramadol 200 Mg
Tramadol And Back Spasms
90 Cheapest Day Order Phentermine
37.5 Mg Phentermine No Perscription
Phentermine Tricks
Acetaminophen And Tramadol
Tramadol 50mg Potentcy Equivilant
Forum Phentermine Prozac Phenterminechik
Drug Screen Urinalysis Tramadol
Phentermine Overnight Delivery No Prescription
Tramadol Hci Overdoses
Tramadol Cheap Discount
Is Phentermine Illegal
Tramadol Make You Tired
Tramadol Next Day Delivery
Without Tramadol
Fastin Phentermine Drug Description
Phentermine No Presciption Forum
Tramadol Chats
Suboxone 2b Tramadol
Tramadol And Cyp3a4
Discovery Channelcom Rchive Name Index Tramadol
Site About Tramadol Clanking
Tramadol Online Free Consult Cheapest
Phentermine Next Day Delivery Overnight
Tramadol Drug Tests
Phentermine Info Phentermine Info
Apap Tab Tramadol
India Phentermine Pill
Purcahse Tramadol
Generic Ultram Tramadol
Tramadol Reactions
Phentermine Online Phentermine
Buy Phentermine Online Pharmacy You
Information On Tramadol Hcl For Dogs
Cardizem Cd Phentermine Actos Actos Ranitidine
Phentermine Xenical Online
Phentermine Products
Phentermine World Wide Shipping
Phentermine Shipped To Tn
Phentermine New
Herbal Phentermine Herbal
Phentermine Er 37.5
Buying Phentermine Forum
Vicodin Prescription Buy Now Tramadol
Phentermine And Ocular Hypertension
Order Phentermine Online Uk
1 Hcl Tramadol
Phentermine And Atkins Diet
Safe Place To Buy Phentermine Online
Cheap Referrers Total Tramadol
Adipex Phentermine Wks Free
Where To Buy Phentermine On Line
Phentermine With Online Physician
Tramadol Adverse Affects
Ordering Phentermine Without Doctors Call
Phentermine Tablet The Offical Site
Diet Power Forums Phentermine Diet Pills
Buy Cheap Online Phentermine Phentermine
Can Phentermine Cause Edema
Phentermine Topamax
Tramadol In Pets
Phentermine Extended Release Capsules
Pills Phentermine Fear Pills
Drugs Tramadol Ultram
Cheapest Phentermine With Out Script
No Script Phentermine
Phentermine Forums Other Meds Vs Phentermine
Phentermine Click Here
Depression And Tramadol
375 Cod Online Phentermine
Phentermine Or Weight Loss
Phentermine 37.5 Overnight Delivery
Phentermine Without A Prescription 32
Buy Cheap Tramadol Buy
Discounted Tramadol
Injecting Or Inhailing Tramadol
Phentermine Usa Discreet Packaging
Delivery Flower Buy Tramadol
Carisoprodol Site Carisoprodol Phentermine Yellow
Buy No Prescription Phentermine 37 5mg
150 Tramadol Free Shipping
Lowest Online Phentermine Price
Tramadol Free Prescription Missouri
Cod Online Pharmacy Phentermine
Dr Bill Nagler And Phentermine
Phentermine Time Release
No Presription Needed Phentermine
Tramadol Contain Morphine
Book Burning By Phentermine Powered Site
Tramadol Oxycodone
Cheap Tramadol Cod Saturday Delivery
Phentermine No Prescription In Stock
Cheap Phentermine
Tramadol Next Day Air
Purchasing Tramadol For Dogs
Online Prescription Viagra Phentermine Meridia Adi
Buying Online Phentermine Prescription
Safe Tramadol American Pharmacy Online
Cns Stimulated By Phentermine
On Line Phentermine
Phentermine Phentermine Online Phentermine Side Effects
Online Order Phentermine Where
Phentermine Online Site Compared
Phentermine Free Consultation No Prescription
Phentermine Hydrocloride Iv Tablets
Buy Online Phentermine India

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *