כפפה חדשה ליד החוק

המבנה המוצע לרשות לחקירת פשעים הוא מבנה יעיל, צר ורזה. המבנה יהא מבוסס על 9 משרדים מחוזיים: גליל-גולן, חיפה, שומרון, השרון, ירושלים, תל אביב, השפלה, לכיש, נגב (שיכלול נציגות מוקטנת באילת). לכל משרד ימונה מנהל משרד וסגן. תחתיהם, יפעלו כ-200 סוכנים בזוגות, אשר יהוו 100 צוותי חקירה המתמחים בנושאים שונים: אלימות, פשע מאורגן, סמים ועוד. לכל משרד תתווסף יחידת סער למבצעים מיוחדים (דומה במבנה ליחידות היס"מ המשטרתיות) שתכלול 50 סוכנים נוספים. מעל כל המשרדים יעמוד מטה הרשות אשר ינהל את המשאבים הלוגיסטיים והאנושיים ויכלול יחידות הדרכה, לוגיסטיקה, זיהוי פלילי, ביקורת, משאבי אנוש, פסיכולוגיה, כלכלה ויחידת סער ארצית אשר תכלול גם צוות מו"מ. הקו המנחה הוא שמירה על מבנה רזה ויעיל תוך קניית שירותים מספקים חיצוניים במידת האפשר, ללא פשרה על איכות.
בראש המטה הארצי והרשות כולה יעמוד (או תעמוד) מנהל הרשות. מנהל הרשות בעצמו ינהל אירועים בשטח במקרים מיוחדים. הדגש הוא על ביזור ומתן סמכויות הפעלה נרחבות למנהלי המשרדים, כולל ייזום של מבצעים ופשיטות ממוקדות באמצעות חלק או כל הסוכנים במשרד. במקרה הצורך יספק המטה הארצי את יחידת הסער הארצית כתגבור. בכל הנוגע לצד הלוגיסטי, הרעיון הוא לרכוש ולהשמיש את מיטב האמצעים בתחומי הטכנולוגיה, ניהול ידע, נשק, תצפית, קשר, חקירה, איסוף ראיות ורכב (לרבות שריוניות קלות שיעמדו לרשות יחידות הסער). כל צמד סוכנים יצוייד ברכב מהיר תנועה בתצורת רכב חירום ולפחות רובה סער אחד אוטומטי. כל משרד רח"ף יצוייד במתקן מעצר וחקירות עצמאי. במקרה של חקירה מתמשכת יועברו החשודים לטיפול בתי המעצר המשטרתיים ושירות בתי הסוהר.

ברור לי כי סעיף הסמכויות עומד לקומם עלי מספר לא מבוטל של יפי נפש ולכן אקדים ואומר שהפסקה הבאה אינה מיועדת לחולי לב, נשים בהריון או פעילי זכויות אזרח. ברם, חשוב להבין: ידו של החוק אמורה להיות אגרוף ברזל רב הרתעה אשר מסוגל לטפל בעבריינים תחת אמות המוסר הקלוקלות שלהם. לצערנו, ידו של החוק בישראל כיום דומה יותר לידה הענוגה של בלרינה מאשר לאגרוף ברזל. ההרתעה של משטרת ישראל אבדה. בימים הם אין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה. עבריינים רבים וגם אנשים מהיישוב, בני טובים לצורך העניין, אינם נרתעים מלנקוט באלימות כלפי הזולת או לפשוע בידיעה שאין מי שירדוף אותם. אין דין ואין דיין. לשינוי המצב הזה, במהירות, נחוצה פעולה תקיפה. לרח"ף יוקנו סמכויות מתאימות לביצוע הפעולה התקיפה, תוך מתן הכשרה מתאימה, הקפדת יתר על מקצועיות, תהליכי מיון מחמירים ופיקוח הדוק על הסוכנים בשטח. הסמכויות עצמן ? סמכויות חקירה, חיפוש ועיכוב יהיו רחבות מבעבר ויכללו סמכות מורחבת להפעלת כוח, פתיחה באש ושימוש בנשק חם. המטרה העיקרית היא הקניית כלים מתאימים ללחימה יעילה וחסרת פשרות בפשיעה ואילו המשנית ? היא הרתעה. לאנשי החוק שוב תהא את השליטה ברחוב ואת הכבוד הראוי מאזרחים ומעבריינים כאחד. האזרחים שומרי החוק יראו בסוכני רח"ף גורם מסייע ומשרת ששומר באופן פעיל על בטחונם, ואילו העבריינים ידעו שיש ממי לחשוש ושעם סוכני רח"ף "לא משחקים משחקים", כלומר, לא מזלזלים בהם, פוגעים בהם פיזית ונוהגים בהם בחוסר כבוד כפי שנוהגים היום רבים בשוטרי המשטרה. וכן, יש טעם שעבריינים, במיוחד הכבדים שבהם ? יתחילו לחשוש לחייהם ולשלומם האישי, בניגוד למתרחש היום. יש להחדיר את התודעה שפשע בישראל לא רק אינו משתלם אלא גם מסוכן. כך למשל, אי הענות להוראות סוכן רח"ף או ניסיון בריחה עשויים לגרור פתיחה באש מצידו, פשוט כך. כמובן, תחת נוהל מעצר מסודר. במקביל, אני מצדד בשימוש באמצעי אכיפה לא קטלניים במידת האפשר, כגון הטייזר שהוכנס לאחרונה בשימוש במספר כוחות שיטור מדינתיים בארצות הברית.

יחד עם זאת, יופעלו כלי ביקורת והכשרה כבדים: מלבד המסננת של הליכי המיון האישיותיים אשר תסנן מראש מועמדים פוטנציאלים לשימוש לרעה בכוח, לכל משרד ימונה פסיכולוג מלווה שידאג לספק הערכות תקופתיות על הסוכנים, אימוני ירי יערכו לסוכנים פעמיים בשבוע על מנת להביא אותם למקצועיות מקסימלית בשימוש בנשק והפעולה המשמעתית תהיה מחמירה במיוחד: כל שימוש לא חוקי בכוח המשרה או הפעלת אלימות שלא לצורך (כפי שתקבע ועדת בדיקה פנימית ובלתי תלויה) על ידי סוכן ? יענו בשחרור מיידי של הסוכן משורות הרשות. במקביל למשרד מבקר ונציב פניות ציבור בעלי שיניים, לרח"ף תמונה ועדת פיקוח חיצונית שתגיש דו"ח שנתי למנהל הרשות ולשר המשפטים.

בנוגע לסמכויות החקירה והחיפוש, דומני שיש צורך בגורם שיסיר את כפפות המשי בכל הנוגע לטיפול בחקירת אישי ציבור בכירים והרשות לחקירת פשעים תהא הגורם המתאים, אשר גם תדגים את חשיבות השוויון בפני החוק. זכויות יתר של חקירה במשרדם, זכות שימוע וכיוצא באלה המפרידים את המורמים מעם מהעם לא תהיינה תקפות. במקרה של חקירה בידי הרשות ייאלץ איש הציבור, בכיר ככל שיהיה, להגיע למשרד המקומי של רח"ף על מנת להחקר. המקרה אשר תואר בעיתונים ובו נטען כי גלעד שרון ניצל את חסינות חוות השקמים כמעונו של ראש הממשלה על מנת להעלים ראיות ? לא יחזור על עצמו. בניגוד למשטרה, יוכלו סוכני רח"ף, בתיאום חשאי מראש עם היחידה לאבטחת אישים בשב"כ, לפשוט על מעונו של ראש הממשלה ולערוך בו חיפוש כאחד האדם ותוך יישום עיקרון השוויון בפני החוק ועליונותו שלו מעל לכל אדם, אפילו הוא ראש ממשלת ישראל.

ברם, הסמכות החשובה ביותר שאני מעוניין לדון בה, היא דווקא סמכות חוקית. זאת מכונה "סמכות השיטור האוניברסלית". משמעותה היא שסוכן רח"ף רשאי באכיפת כל דבר פשע או עבריינות המתבצע לנגד עיניו. כל עבירה, החל מהשלכת בדל סיגריה וכלה בשוד וניסיון רצח ? סוכן רח"ף יהא רשאי להתערב, לחקור את המעורבים, לרשום דו"ח או לעצור למשמורת חוקית במקרה הצורך, תוך פתיחת תיק חקירה פלילי. יתר על כן, מתוך הכרה שלסוכן רח"ף ישנה השכלה, סמכות והכשרה עדיפה על השוטר המצוי, גם אירוע פלילי המטופל כבר בידי שוטר יועבר לסמכות הביצוע וקבלת ההחלטות של סוכן רח"ף הבכיר ביותר הנמצא במקום. "סמכות השיטור האוניברסלית" תהפוך כל סוכן רח"ף היוצא לרחוב לגורם שיטור יעיל, מרתיע ובעל נוכחות. זאת מלבד הגידול הישיר והחיובי ב"עיניו ואוזניו" של החוק ברחובות ישראל.

בעייני רוחי אני רואה צמדים של סוכנים מאומנים, מיומנים, סמכותיים אך אדיבים, לבושי חליפות ועניבות תואמות ב"כחול העמוק של החוק", ענודי תגים בצבע כסף, חמושים בנשק אוטומטי, נוסעים ברחובות (תוך הקפדה על חוקי התנועה) ברכבים כחולים מרשימים נושאי סמליל הרשות בלבן ומצויידים באורות מהבהבים מעל לוח המחוונים, בדומה לסוכני לשכת החקירות הפדרלית. אלה מעוררים יראה וכבוד בלב האזרחים ופחד בלב העבריינים. לסיום, הרשו לי להציג בפניכם מספר כותרות עיתונים פנטסטיות:


"חשוד בניסיון רצח נתפס בשעת מעשה"

"תופעת גביית דמי החסות בדרום מוגרה"

"סוחרי סמים נורו למוות בידי סוכני רח"ף".

"ראשי משפחות הפשע בישראל נעצרו הלילה במבצע רחב היקף של הרשות לחקירת פשעים"

"הבטחון האישי חזר לתושבי יפו"

…אם תרצו אין זו אגדה. וכעת כל שנותר לפוליטיקאים, אנשי הרשות המחוקקת והמבצעת, הוא להרים את הכפפה שתחזיר לאגרוף החוק את מגע הברזל הנדרש כיום, יותר מתמיד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *