בית־ספר לפרסום שנה א'

איך מפרסמים תחתונים? נכון! מראים בחורה בתחתונים.

איך מפרסמים צמיגים? נכון! מראים בחורה בתחתונים.

איך מפרסמים מכוניות? נכון! מראים בחורה בתחתונים.

איך מפרסמים חברת תעופה? לא נכון! מראים כמה בחורות בביקיני.

סיפור לחודש אדר

מעשה בשני עמי־ארצות שניסו כוחם בפלפול כתלמידי־חכמים. היקשה האחד: "הגמרא מלמדת שמשה רבנו עליו השלום נולד בז' באדר ואף נפטר בז' באדר. הכיצד? ואימתי אפוא הספיק להוציא את בני־ישראל ממצרים ולהוליכם עת ארוכה כל־כך במדבר?" השיב לו ה"גאון" השני: "שוטה שבעולם! פשוט, היתה זו… שנה מעוברת"!

הרבו בשמחה, כן?