סיפור לחודש אדר

מעשה בשני עמי־ארצות שניסו כוחם בפלפול כתלמידי־חכמים. היקשה האחד: "הגמרא מלמדת שמשה רבנו עליו השלום נולד בז' באדר ואף נפטר בז' באדר. הכיצד? ואימתי אפוא הספיק להוציא את בני־ישראל ממצרים ולהוליכם עת ארוכה כל־כך במדבר?" השיב לו ה"גאון" השני: "שוטה שבעולם! פשוט, היתה זו… שנה מעוברת"!

הרבו בשמחה, כן?